Privacyverklaring.

Bij Activerende Zorgcoach Foliant staat kwaliteit van zorg centraal.

We werken samen met een team van gekwalificeerde ZZP-ers, zoals psychomotorische therapeut, SI-therapeut, speltherapeut, psychologen, orthopedagogen, SKJ-geregistreerde jeugdprofessionals en buddy’s. Ieder heeft zijn of haar expertise, bijbehorende opleiding en registratie bij o.a. SKJ, BIG en Registerplein. Van elke ZZP’er beschikken wij over een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag).

In het kwaliteitshandboek van AZC Foliant staat omschreven waar de kwaliteiten van de ZZP-ers op worden getoetst.

In gesprek

Transparantie staat bij mij hoog in het vaandel en ik wil samen met u een fijne en goede samenwerking ontwikkelen. Bent u toch niet tevreden of heeft u een klacht over de geboden ondersteuning, dan hoor ik het graag van u. Samen bespreken we uw zorgen en/of wensen. Ik vind het belangrijk om in gezamenlijkheid te kijken naar een passende oplossing.

Is dit voor u niet voldoende, vul dan het algemene contactformulier in op deze website. U krijgt dan binnen 5 werkdagen een reactie en duidelijkheid over een eventueel verder traject.

Wanneer de klacht niet naar uw tevredenheid is opgelost, dan kunt u altijd contact opnemen met Klachtenportaal voor een vrijblijvend advies. Informatie over Klachtenportaal kan ik u desgewenst verstrekken.