Ons aanbod.

Ambulante begeleiding

Activerende Zorgcoach Foliant biedt ambulante begeleiding op maat. Wij vinden het belangrijk aan te sluiten bij de behoeften van de cliënt. We nemen de zorg of het leven van de cliënt niet over, maar werken samen naar het vergroten van de eigen kracht van de cliënt. De methodes en technieken die we hiervoor gebruiken zijn:

 • Complexe begeleiding
 • Individuele begeleiding
 • Buddy traject

Korte trajecten

Activerende Zorgcoach Foliant biedt ook korte trajecten aan. Deze trajecten zijn kortdurend en gericht op het behalen van bepaalde doelstellingen. Er is bijvoorbeeld een training mogelijk om te zorgen dat kinderen weerbaarder worden en meer zelfvertrouwen krijgen. Dit is geen intensief hulpverleningstraject, maar een kort programma. De methodes en technieken die we hiervoor gebruiken zijn:

 • Strong Kids
 • Psychodiagnostisch onderzoek
  In samenwerking met externe partners
 • SI-onderzoek en begeleiding
  In samenwerking met externe partners

Gezinscoaching

Als ouder(s) kun je tegen dingen aanlopen die betrekking hebben op de opvoeding en/of ontwikkeling van je kind(eren). Dit kan om diverse redenen gebeuren. Je kunt bijvoorbeeld denken aan overbelasting van een gezinslid, ziekte (binnen het netwerk of het gezin), (v)echtscheiding, psychologische problemen van het kind of de ouder(s), het gevoel hebben onvoldoende kennis te hebben met betrekking tot een bepaalde leeftijdsfase van je kind, verlies en rouw of twijfels over jezelf als opvoeder.

Ons uitgangspunt, en daarom stap één in ons proces, is dat we met elkaar gaan kijken wat er nodig is om als gezin weer in balans te komen. De ontwikkeling van het kind staat hierbij centraal. Er kunnen indien nodig verschillende ondersteuningsmogelijkheden ingezet worden. Hierbij kijken we naar de individuele gezinssituatie en wat haalbaar is voor het gezin. De methodes en technieken die we hiervoor gebruiken zijn:

 • Gezinsdiagnostiek
 • Gezinsbehandeling

Blijvend ouderschap

Activerende Zorgcoach Foliant biedt ondersteuning aan gescheiden ouders die een belemmering ervaren in de communicatie onderling of waar sprake is van een of meer conflicten tussen de ouders. Het uitgangspunt is dat het kind onbelemmerd contact heeft met beide ouders en dat ouders ondersteuning krijgen in het leren communiceren met elkaar op ouderschapsniveau in plaats van op ex-partner niveau.

We werken ernaar toe dat ouders collega-ouder van elkaar zijn en met elkaar kunnen communiceren in belang van het kind.

Parallel ouderschap

Als ouders besluiten te gaan scheiden kan het voorkomen dat het ouders op dat moment (nog) niet lukt om te communiceren met elkaar over wat in het belang van het kind is. Dit kan komen door conflicten tijdens de scheiding, gevoelens van boosheid, verdriet of je niet gehoord of begrepen voelen.

Als ouders op ex-partner niveau blijven communiceren en in conflict blijven met elkaar kan er gekozen worden voor het vormgeven van parallel ouderschap. Met het parallel ouderschap richt de ouder zich op de eigen situatie en opvoeding. Er is minimale communicatie tussen de ouders onderling om de vicieuze cirkel van conflicten te proberen te doorbreken.

Begeleide omgang

Ieder kind heeft het recht om bij zijn ouders op te groeien. Dit staat in het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind. Soms kan het voorkomen dat het contact tussen de ouder en het kind minder goed verloopt. Het zou ook kunnen dat een kind aangeeft niet meer naar papa of mama te willen gaan. In het uiterste geval – wanneer de relatie tussen ouders niet goed verloopt – kan de rechter een omgangsbegeleiding opleggen. In dat geval wil de rechter bijvoorbeeld voorkomen dat het contact tussen het kind en de nietverzorgende ouder stopt. Dat kan immers leiden tot sociaal-emotionele problemen bij het kind, wat een gezonde ontwikkeling schaadt.

In alle situaties (van vrijwillige begeleiding tot een door de rechter opgelegde omgangsbegeleiding) bieden wij begeleide omgang tussen ouder en kind. We kijken per situatie hoe we de omgang veilig kunnen vormgeven en passen deze aan, aan de wensen en mogelijkheden van zowel ouder als kind. Er is altijd een vaste begeleider die zorgt dat de omgang goed verloopt.

Coaching met paarden

In samenwerking met externe partners kunnen wij onder andere ook coaching met paarden aanbieden. Paarden maken geen onderscheid tussen mensen en paarden. Zij zien de mens als een onderdeel van hun kudde. Om die reden spiegelt het paard wat de mens voelt, ervaart of waar blokkades zitten. Paarden voelen wat er speelt en reageren daarop. De paardencoach, ook wel equine assisted coach genaamd, vertaalt de signalen van het paard richting het kind of de volwassenen. Coaching met paarden kan voor diverse zorgvragen ingezet worden. Voorbeelden zijn: trauma, angst, negatief zelfbeeld, vermoeidheid, een vol hoofd, etc.

 • Paardencoaching (of Coaching met paarden) kunnen we aanbieden in samenwerking met externe partners.

Diagnostiek

In samenwerking met een externe partner kan er een diagnostisch onderzoek afgenomen worden om vanuit meerdere disciplines te kijken naar wat er aan de hand is. Met een psychodiagnostisch onderzoek kan er onderzocht worden waar specifieke problemen vandaan komen. De methodes en technieken die we hiervoor gebruiken zijn:

 •  Psychodiagnostisch onderzoek
  (AD(H)D, ASS, Intelligentie)

Spelbegeleiding

Spelbegeleiding is een belevingsgerichte begeleiding aan kinderen door middel van spel. Kinderen kunnen met behulp van hun fantasie en spel ondertiteling geven aan dagelijkse dingen. Het spel dat kinderen laten zien vertelt veel over hun identiteitsontwikkeling, prikkelverwerking en hoe ze met dingen omgaan. Kinderen kunnen door middel van spel hun emoties uiten of reguleren, met stress en spanning leren omgaan en ondertiteling geven aan hun verhalen. Kinderen leren te ontdekken, te experimenteren en te communiceren.

Ben je klaar voor de weg naar groei en welzijn?

Meld je dan nu aan! Ons toegewijde team staat voor je klaar om jouw individuele behoeften te ondersteunen. Samen bouwen we aan een sterke basis voor een positieve verandering.