Veilig thuis en crisisdienst

Heeft u te maken met een crisissituatie of dreigende situatie?

Wilt u melding maken van een onveilige situatie, zoals kindermishandeling, oudermishandeling of huiselijk geweld? Neem dan contact op met Veilig Thuis.

Bel gratis: 0800-2000 (24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar)
Wanneer u uw woonplaats inspreekt wordt u direct doorverbonden. Het gesprek dat u voert is anoniem. De professionals van Veilig Thuis zullen samen met u bespreken en bekijken wat nodig is.

Mailen kan ook: info@veiligthuismiddenbrabant.nl

Bel bij direct gevaar altijd 112!

(Voorkomen van een) jongere in crisis

Zit je als jongere of als familie in een crisissituatie, waardoor een jongere (of ouders) gevaar loopt? Of wil je voorkomen dat het zover komt? Neem dan contact op met het Ondersteuningsteam Spoed voor Jeugd.

Bel: 0800-2000
Met de medewerker bespreek je de situatie en jullie kijken samen wat de juiste hulp is. Doel is altijd om de jongere (of ouders) te beschermen en in eventuele veiligheid te brengen en de jongere veilig te laten opgroeien.

Voorkomen of in een crisissituatie t.a.v. een jeugdige:

Zit je als jeugdige of familie in een crisissituatie of wil je een crisissituatie voorkomen ten aanzien van jezelf of de jeugdige. Neem dan contact op met het ondersteuningsteam Spoed voor Jeugd.‘

Binnen de jeugdzorg kan het voorkomen dat u in een cisissituatie beland en niet goed weet wat te doen.
Wat kunt u dan doen? En wanneer spreken we van een crisissituatie?’

Wanneer is er sprake van een crisissituatie?
Er is sprake van een crisissituatie wanneer een kind (of ouders) gevaar loopt. En de veiligheid komt in het geding.

Waar kan ik contact mee opnemen? 
In een crisissituatie belt u het volgende nummer: 088-0666 999 (ondersteuningsteam spoed voor jeugd)
U maakt de situatie bespreekbaar en samen wordt er gekeken om de juiste hulp in te kunnen zetten. Dit met als einddoel de jeugdige (of ouders) te beschermen en in eventuele veiligheid te brengen en de jeugdigen veilig te laten opgroeien.