Veilig thuis en crisisdienst

Crisissituaties of dreigende situaties

Wanneer is er sprake van een onveilige situatie?

We spreken van een onveilige situatie wanneer er sprake is van kindermishandeling, oudermishandeling, huiselijk geweld en je een melding wil maken van de situatie. U kunt dan contact opnemen met Veilig Thuis en de professionals van Veilig Thuis zullen samen met u bespreken en bekijken wat er in uw situatie nodig is in de ontstane situatie.

Wanneer u belt wordt u gevraagd om uw woonplaats in te spreken en word je direct doorverbonden. U kunt anoniem het gesprek voeren met de professionals van Veilig Thuis.
Veilig thuis is 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar.

Waar kan ik contact mee opnemen?
Tel 0800 2000 (gratis 24 uur per dag bereikbaar)
Of mail naar: info@veiligthuismiddenbrabant.nl
Bel bij direct gevaar altijd 112

Voorkomen of in een crisissituatie t.a.v. een jeugdige:

Zit je als jeugdige of familie in een crisissituatie of wil je een crisissituatie voorkomen ten aanzien van jezelf of de jeugdige. Neem dan contact op met het ondersteuningsteam Spoed voor Jeugd.‘

Binnen de jeugdzorg kan het voorkomen dat u in een cisissituatie beland en niet goed weet wat te doen.
Wat kunt u dan doen? En wanneer spreken we van een crisissituatie?’

Wanneer is er sprake van een crisissituatie?
Er is sprake van een crisissituatie wanneer een kind (of ouders) gevaar loopt. En de veiligheid komt in het geding.

Waar kan ik contact mee opnemen? 
In een crisissituatie belt u het volgende nummer: 088-0666 999 (ondersteuningsteam spoed voor jeugd)
U maakt de situatie bespreekbaar en samen wordt er gekeken om de juiste hulp in te kunnen zetten. Dit met als einddoel de jeugdige (of ouders) te beschermen en in eventuele veiligheid te brengen en de jeugdigen veilig te laten opgroeien.