Sensorische informatieverwerking (SI)

 

Sensorische informatieverwerkingstherapie is geschikt voor cliënten die over- onderprikkeld zijn of gedragsproblematiek ervaren.
Binnen het vakgebied van de sensorische informatieverwerking (SI) kijken we naar 8 zintuigelijke prikkels die invloed hebben op ons gedrag:

  1. Zien
  2. Horen
  3. Ruiken
  4. Voelen
  5. Proeven
  6. Het evenwichtsorgaan
  7. Het bewegingsorgaan de houding en beweging van spieren en gewrichten (de proprioceptie)
  8. Het gevoel vanuit je lichaam (de interoceptie) zoals pijn of temperatuurverschillen

Samen werken we aan over- onderprikkeling en het gedrag.
Voor vragen en of meer informatie neem contact met ons op.