Psychomotorische therapie

Bij psychomotorische therapie (PMT) staan lichaamsbeleving en bewegingsgedrag centraal.

Klachten zoals somberheid, angst, prikkelbaarheid of spanningen hebben ook een lichamelijke kant. Daarom richt een psychomotorisch therapeut zich met name op wat het lichaam aangeeft: lichamelijke spanningen, lichaamstaal, lichaamshouding, de manier van bewegen, ademhaling en lichaamsbeleving. Het doel van PMT is het verminderen of wegnemen van klachten door er op een lichamelijk actieve manier aan te werken.
De cliënt komt letterlijk in beweging of staat juist stil bij zijn ervaringen, door sport en spel of door lichaamsgeoriënteerde oefeningen. Zo leert hij of zij om lichaamssignalen, gevoelens en gedragspatronen te herkennen, te verwoorden en begrijpen. Vervolgens oefenen we om tot nieuwe ervaringen, inzichten en gedrag te komen.

De therapie vindt individueel plaats, in een gymzaal. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan starten we op locatie bij de cliënt. Psychomotorische therapie kan ook gegeven worden voor het hele gezin, of waar mogelijk in groepsverband.

Heeft u hierover vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.