Privacy en beleid

KWALITEIT ACTIVERENDE ZORGCOACH FOLIANT

                          (AZC FOLIANT)

Bij Activerende Zorgcoach Foliant staat kwaliteit van zorg centraal.
AZC Foliant werkt samen met een team van ZZP-ers. De  ZZP-ers zijn allen gekwalificeerde mensen met ieder zijn of haar expertise.
Een groot aantal van de ZZP-ers  geregistreerd bij o.a. SKJ, BIG, Registerplein en zijn beschikt iedereen over een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag)
Daarnaast beschikt bijna iedereen over een HBO (post) opleiding.
In het kwaliteitshandboek van AZC Foliant staat omschreven waar de kwaliteiten van de ZZP-ers op worden getoetst.
Zie samenwerkingspartners van AZC Foliant om een indruk te krijgen van de expertises waar AZC Foliant mee samenwerkt.

Klachtenregeling / melden

Bij Activerende Zorgcoach Foliant staat transparantie hoog in het vaandel en wil ik samen met de klant een fijne en goede samenwerking ontwikkelen.Mocht u als klant toch niet te vrede zijn of heeft u een klacht m.b.t. de geboden ondersteuning, dan hoor ik het graag van u.Samen bespreken we waar u graag verbetering in de ondersteuning wil. Ik vind het belangrijk dat we samen kijken en bespreken wat een passende oplossing voor uw situatie is.

Mocht het voor u onvoldoende zijn vul dan het algemene contactformulier in op onze website.
Uw bericht wordt geanalyseerd en binnen 5 werkdagen krijgt u een reactie en wordt u duidelijkheid geboden over een eventueel verder traject.

Wanneer de klacht niet naar uw tevredenheid is opgelost kunt u altijd contact opnemen met Klachtenportaal. Hier kun u een vrijblijvend advies inwinnen. Voor informatie hierover kunt u mij contacten en zal ik u de gevraagde informatie verstrekken.