Over Activerende Zorgcoach Foliant

Mijn naam is Karin Martens-Foliant. In 2017 richtte ik mijn eigen bedrijf Activerende Zorgcoach Foliant op. Hierin werk ik samen met kinderen, jongeren, volwassenen en hun systeem. Ik ondersteun de zorgvrager in het hervinden van de eigen kracht. Ik zorg er daarbij voor dat hij of zij de regie behoudt en dat deze niet wordt overgenomen. Dát is mijn missie.
In mijn werkwijze staat niet zozeer de diagnose centraal, maar het activeren van iemands kracht. Daarom koos ik bewust voor de naam Activerende Zorgcoach Foliant.

Ik bied professionele hulpverlening op maat. Dat doe ik vanuit mijn opleidingen als Sociaal Pedagogisch Werker 3 en 4, werkervaring, EVC-traject HBO en diverse cursussen zoals Poptalk, Teken je gesprek, HSP, Strong Kids, BOPZ, Psycho pathologie, Ontdekkend kijken, Agressie en de-escalatie en Respectvolle weerbaarheidstraining.

Ik werk samen met een team van gekwalificeerde ZZP’ers met verschillende expertises. Afhankelijk van de vraag komen we bij de cliënt thuis, op school of op het werk, of komt de cliënt naar onze locatie in Dongen.