Gezinsbehandeling

Gezinsbehandeling

Soms loop je als ouder(s) vast met betrekking tot de opvoeding van je kind. Dit kan om allerlei redenen gebeuren.
Samen met het gezin gaan we kijken wat er nodig is om weer in balans te komen.
Sommige kinderen hebben extra ondersteuning nodig vanuit de ouder. Ouders willen het graag goed doen maar weten niet altijd wat er nodig is om deze ondersteuning te bieden. Samen met het gezin gaan we kijken wat er speelt en wat er nodig is.
De ontwikkeling van het kind in een zo optimaal mogelijke omgeving staat hierbij centraal.
Er worden indien nodig diverse ondersteuningsmogelijkheden ingezet. Voorbeelden hiervan zijn: Opvoedondersteuning, systeemgesprekken, hechtingsgerichte gezinstherapie, psycho-educatie, gesprek met ervaringsdeskundige, netwerkberaad, buddytrajecten voor kinderen, schoolobservatie en informatie richting school en andere betrokken hulpverleners.