Doelstelling en Doelgroep

Activerende Zorgcoach Foliant biedt Ambulante begeleiding op maat. Individueel en systeemgericht en ook voor complexere ondersteuningsvragen.

Activerende Zorgcoach Foliant biedt o.a. ondersteuning binnen het Autisme spectrum , meerdere intelligentieniveaus, AD(H)D, complexe ondersteuningsvragen  .

De ondersteuning wordt zorgvraag gericht (niet protocollair)  aangeboden, hierdoor onderscheid Foliant zich van andere aanbieders.
Begeleiding wordt geboden waarbij jij als individu als uitgangspunt wordt genomen en zal plaatsvinden op locatie binnen jou systeem.
Dit kan bij jou thuis, op school of bijvoorbeeld bij je werk.

Overleg en samenwerking met evt andere betrokken partijen, zoals ouders/verzorgers, betrokken zorgverleners is belangrijk om de ondersteuningsvragen te ontwikkelen. Dit als doel om de ondersteuning voor en met jou zo soepel mogelijk te laten verlopen.
Je kunt hierbij denken aan psycho-educatie, opvoed strategieën,

Activerende Zorgcoach Foliant neemt niet de zorg over maar werkt toe naar eigen Kracht.

De ondersteuningsvragen stelt u in eerste instantie samen op met de consulent van de desbetreffende gemeente/medisch domein.
Er wordt samen met u besproken wat uw ondersteuningsvragen in uw situatie zijn. Daar stemmen zij gezamenlijk met u de begeleiding/ondersteuning op af.
De ondersteuning/begeleiding bij Activerende Zorgcoach Foliant is laagdrempelig en het contact met elkaar is open en eerlijk.
Vertrouwen in elkaar is de basis en van daaruit kan gewerkt worden aan de gestelde doelen.
De ondersteuning/begeleidings-doelen worden samen met u vormgegeven en is de richtlijn van de ondersteuning/begeleiding die er geboden wordt vervolgens uitgewerkt in een zorgplan, wat de richtlijn zal zijn voor de begeleiding.

Voorbeelden waar Activerende Zorgcoach Foliant u op maat bij kan ondersteunen zijn:

  • op je werk/ school d.m.v. competentie gerichte ondersteuning.
  • in je ontwikkeling t.a.v. je zelfstandigheid
  • in plannen en organiseren
  • in het leren omgaan met je eigen emoties en van de ander.
  • in sociale situaties/vaardigheden.
  • in de opvoedsituatie

Voorbeelden van complexe begeleidingsvragen:

  • begeleide omgang tussen ouder/kind in een veilige setting afgestemd op de wensen en mogelijkheden van ouder kind.

Vragen over begeleide omgang tussen ouder en kind zal bij aanvraag toegelicht worden.

  • Ondersteuning bij gesprekken met verschillende instanties tav bijv financiën.
  • Ondersteuning bij huishoudelijke taken wanneer dit passend is in de ondersteuningsvragen samengesteld in overleg met betreffende beschikking verstrekker.
  • Schooluitvaltraject