Begeleide omgang tussen ouder en kind

Ieder kind heeft het recht om bij zijn ouders op te groeien. Dit staat in het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind.

In het geval van echtscheidingen kan de omgang tussen beide ouders minder goed verlopen. Het kan zijn dat een kind aangeeft niet meer naar papa of mama te willen gaan. In het uiterste geval – wanneer de relatie tussen beide ouders erg slecht is – kan de rechter een omgangsbegeleiding opleggen. In dat geval wil de rechter bijvoorbeeld voorkomen dat het contact tussen het kind en de niet-verzorgende ouder stopt. Dat kan immers leiden tot sociaal-emotionele problemen bij het kind, wat een gezonde ontwikkeling schaadt.

In alle situaties (van vrijwillige begeleiding tot een door de rechter opgelegde omgangsbegeleiding) bieden wij begeleide omgang tussen ouder en kind. We kijken per situatie hoe we de omgang veilig kunnen vormgeven en passen deze aan op de wensen en mogelijkheden van zowel ouder als kind. Er is altijd een vaste begeleider die zorgt dat de omgang goed verloopt. Dit geeft een gevoel van veiligheid en kan ervoor zorgen dat ouder en kind weer een beetje aan elkaar wennen.

Heeft u specifieke vragen over begeleide omgang tussen ouder en kind? Dan lichten wij dit bij aanvraag toe. Neem gerust contact met ons op.