Privacy en beleid

Activerende zorgcoach Foliant heeft de AVG erkenning ontvangen mbt het privacy beleid dat vanaf 01-05-2018 wettelijk verplicht is.

Hiervoor zijn een aantal inspanningen gedaan zoals o.a. de aanschaf van een beveiligd cliëntvolgsysteem (Mextra), zijn er verwerkingsovereenkomsten gemaakt.

Daarnaast zijn er vast gestelde protocollen om het privacy beleid kunnen handhaven.

Verplichting zorgaanbieder Activerende Zorgcoach Foliant;

Sinds de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning in 2015 zijn gemeente verantwoordelijk voor de toezicht op de kwaliteit van WMO voorzieningen.

In artikel 3.4 van de WMO is opgenomen dat een aanbieder onverwijld melding doet van:

  1. iedere calamiteit die bij verstrekking van de voorziening heeft plaatsgevonden:
  2. geweld bij de verstrekking van een voorziening.

Gecontacteerde  WMO aanbieders zijn verplicht calamiteiten en geweldsincidenten binnen 2 dagen te melden bij de toezichthouder  van de GGD  van Hart van Brabant.

® 2019 activerendezorgcoachfoliant.nl