Ambulante verlening voor Jeugd, Jongeren, Jongvolwassenen, volwassenen en het systeem

Activerende Zorgcoach Foliant biedt ondersteuning en begeleiding aan bovenstaande doelgroep met een evt gestelde diagnose (o.a. autisme/ ADHD) in de thuissituatie.

Binnen Activerende Zorgcoach Foliant staan uw ondersteuningsvragen/hulpvragen centraal.
De ondersteuningsvragen/hulpvragen stelt u in eerste instantie samen op met de consulent van de desbetreffende gemeente/medisch domein Er wordt samen met u gekeken wat er nodig is in uw situatie en daar stemmen zij gezamenlijk met u de begeleiding/ondersteuning op af.
De ondersteuning/begeleiding bij Activerende Zorgcoach Foliant is laagdrempelig en het contact met elkaar is open en eerlijk.
Vertrouwen in elkaar is de basis en van daaruit kan gewerkt worden aan de gestelde doelen.

De ondersteuning/begeleidings-doelen worden samen met u vormgegeven en is de richtlijn van de ondersteuning/begeleiding die er geboden wordt vervolgens uitgewerkt in een zorgplan, wat de richtlijn zal zijn voor de begeleiding.

Voorbeelden waar Activerende Zorgcoach Foliant u bij kan ondersteunen zijn: · 

  • Ondersteuning op je werk/ school d.m.v. competentie gerichte ondersteuning.
  • Ondersteuning in je ontwikkeling t.a.v. je zelfstandigheid
  • Op maat ondersteuning in plannen en organiseren, gericht op jouw ondersteuningsvragen
  • Ondersteuning in het leren omgaan met je eigen emoties en van de ander.
  • Ondersteuning in sociale situaties/vaardigheden.
  • Ondersteuning in de opvoedsituatie
® 2019 activerendezorgcoachfoliant.nl